WTS: AKMS wz.80 (prototype) part set

Printable View